INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

     INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY                                                                                                           

     W SPRAWIE STRAJKU NAUCZYCIELI

 

 Szanowni Państwo,

informuję, że od  poniedziałku  8  kwietnia 2019 r. – aż do odwołania mogą wystąpić trudności z przeprowadzeniem zajęć lekcyjnych, opiekuńczych i wychowawczych zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Część  naszych nauczycieli deklaruje chęć przystąpienie do akcji strajkowej, więc w tych dniach mogą wówczas być prowadzone dla uczniów tylko zajęcia opiekuńcze.

Dyrekcja szkoły podjęła starania w zakresie prawidłowej organizacji pracy placówki podczas strajku. Priorytetem w sferze organizacji pracy będzie przede wszystkim zapewnienie opieki dzieciom, które będą przebywały w szkole. Oczywiście w przypadku ogłoszenia strajku, rodzice mają prawo do pozostawienia dziecka w domu.

Musicie Państwo mieć świadomość, że o gotowości nauczyciela do pracy dyrektor szkoły dowie się w dniu strajku, więc mimo wszystko – istnieje zagrożenie zawieszenia zajęć opiekuńczych. Może się tak zadziać w momencie, gdy gotowości do pracy nie zgłosi wymagana liczba nauczycieli, która pozwoli zapewnić bezpieczny pobyt wszystkim dzieciom. Ostateczną informację o liczbie strajkujących pracowników otrzymam dopiero w dniu rozpoczęcia ogólnopolskiego strajku, czyli 8 kwietnia 2019 roku. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, bardzo liczę na zrozumienie z Państwa strony i ewentualną pomoc w opiece nad dziećmi.

O sytuacji, trudnościach w szkole/oddziale przedszkolnym – zarówno w kontekście możliwości zapewnienia opieki, jak i czekającego nas egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu ósmoklasisty, będę informowała Państwa poprzez dziennik elektroniczny i szkolną stronę internetową.

Na koniec, pragnę jednak Państwa uspokoić i poinformować, iż nauczyciele naszej szkoły są ludźmi odpowiedzialnymi i dołożą wszelkich starań, aby zminimalizować negatywne skutki strajku – uczynią wszystko, aby egzaminy zewnętrzne odbyły się w terminie wyznaczonym przez CKE.

Z wyrazami szacunku i wiarą w rozwiązanie sporu,

                                                                                     Mariola Fiałkowska

Dyrektor PSP w Bobowie

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy