Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania: ,,Zbiornik na czystą wodę”

Projekt realizowany w ramach programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Cel programu: 

  • bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty i województwa w całej Polsce,
  • realizacja priorytetowych kierunków inwestycyjnych zwiększających: produktywność, efektywność ekonomiczną, atrakcyjność inwestycyjną JST.

Beneficjent: Gmina Bobowo

Wartość robót budowlanych: 1 433 892,18 PLN 

Wartość dofinansowania: 1 287 994,90 PLN 

Opis inwestycji: Budowa zbiornika na wodę uzdatnioną na dz. nr 511/2 w Bobowie o pojemności 100m³ wraz z wymianą zbiorników ciśnieniowych o pojemności 25m³ oraz 35m³, wymiana złóż filtracyjnych, montaż sprężarki z systemem napowietrzania filtrów, co zapewni ciągłość dostaw uzdatnionej wody do mieszkańców wsi Bobowo, Grabowo, Jabłówko, Grabowiec, Smoląg oraz Wysoka. 

Cel zadania: Realizacja tej inwestycji pozwoli zapewnić ciągłość dostawy wody dla gospodarstw domowych w poszczególnych sołectwach. Zastosowanie najnowszych technologii zapewni lepsze parametry jakości wody do spożycia, lepsze ciśnienie oraz dostateczną ilość wody pitnej. 

Wykonawca robót budowlanych: Newater Sp. z o.o. Sp.k. 

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: grudzień 2022

druk_Plakat_Inwestycje.pdf

Tablica info POLSKI ŁAD 1800 x 1200

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy