Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

 

Utwardzenie dróg gminnych na terenie Gminy Bobowo

Dnia 09.03.2023 r. Wójt Gminy Bobowo podpisał umowę z Wykonawcą robót budowlanych – firmą ,,ROMAR” Reszczyńscy spółka jawna ze Starogardu Gdańskiego na wykonanie inwestycji pn. ,,Utwardzenie dróg gminnych na terenie Gminy Bobowo” dofinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

W ramach dofinansowania utwardzone płytami betonowymi typu YOMB zostaną poniższe drogi:

 1. Utwardzenie drogi gminnej w Grabowcu dz. nr 81 o długości 630mb i szerokości 4,0m
 2. Utwardzenie drogi gminnej w Grabowcu dz. nr 25 o długości 550mb i szerokości 3,5m
 3. Utwardzenie drogi gminnej nr 214015G w Bobowie dz. nr 15 o długości 850mb i szerokości 3,5m
 4. Utwardzenie drogi gminnej nr 214019G w Wysokiej dz. nr 159, 245, 244 o długości 950mb i szerokości 3,5m
 5. Utwardzenie drogi gminnej nr 214016G w Wysokiej dz. nr 18/2 o długości 550mb i szerokości 3,5m
 6. Utwardzenie drogi gminnej w Wysokiej dz. nr 73, 202 o długości 850mb i szerokości 3,5m
 7. Utwardzenie drogi gminnej nr 214011G w Grabowie dz. nr 229 o długości 500mb i szerokości 3,5m
 8. Utwardzenie drogi gminnej nr 214010G w Grabowie dz. nr 218 o długości 600mb i szerokości 3,5m.

Koszt robót budowlanych: 2.795.436,13 zł

Kwota dofinansowania: 2.655.664,32 zł

Cel zadania: Inwestycja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców, polepszenie dostępu komunikacyjnego a przede wszystkim na bezpieczeństwo użytkowników drogi.


 

Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej w miejscowościach Wysoka oraz Grabowo

Dnia 22.03.2023 r. Wójt Gminy Bobowo podpisał umowę z Wykonawcą robót budowlanych – firmą ELSIK Sp. z o.o. z Żukowa na wykonanie inwestycji pn. ,,Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej w miejscowościach Wysoka oraz Grabowo” dofinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

Koszt robót budowlanych: 1.949.550,00 zł

Kwota dofinansowania: 1.910.559,00 zł 

Cel zadania: Nowa infrastruktura sportowa przyczyni się do poprawy atrakcyjności miejscowości, nastąpi zwiększenie powszechności i dostępności sportu w społeczeństwie. Ponadto poprawią się warunki szkoleniowo-treningowe dzieci i młodzieży a także warunki bezpieczeństwa rozgrywania zawodów. Realizacja przedmiotowej infrastruktury będzie sprzyjała nawiązywaniu kontaktów społecznych o charakterze komunikacyjnym i rekreacyjnym oraz będzie dostępna dla wszystkich grup wiekowych. Planowana inwestycja przyczyni się do rozwoju społecznego obszaru, na którym jest zlokalizowana, a także do rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, w tym zachowaniu zdrowia i sprawności oraz wartościowemu zagospodarowaniu czasu wolnego.

 

Nazwa zadania: ,,Wymiana sieci wodociągowej w Bobowie”

Projekt realizowany w ramach programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Cel programu: 

 • bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty i województwa w całej Polsce,
 • realizacja priorytetowych kierunków inwestycyjnych zwiększających: produktywność, efektywność ekonomiczną, atrakcyjność inwestycyjną JST.

Beneficjent: Gmina Bobowo

Wartość robót budowlanych: 2 336 364,09 PLN

Wartość dofinansowania: 2 208 564,97 PLN 

Opis inwestycji: Wymiana sieci wodociągowej w centrum wsi Bobowo polegająca na wymianie istniejącej sieci wykonanej z rur azbestocementowych na rury PE. Wymiana obejmuje sieć o długości 3588mb z materiału PE Dz160, montaż 22 hydrantów Dn80, montaż 135 studni wodomierzowych wraz z przyłączeniem do sieci istniejących przyłączy wody. Wymiana sieci wykonywana będzie w większej części metodą bezwykopową. Wymiana sieci wodociągowej zapewni o wiele mniejsze straty wody z uwagi na nieszczelną istniejącą sieć wodociągową.

Cel zadania: Realizacja tej inwestycji pozwoli na likwidację nieszczelności sieci wodociągowej jak i również wpłynie na poprawę jakości dostarczanej wody i poprawę niezawodności pracy sieci. Mamy nadzieję, że nowa sieć posłuży mieszkańcom przez następne lata.

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo HYDRO-SERWIS Stanisław Mielewczyk

Termin realizacji zadania: 01.06.2022 r. – 02.12.2022 r. 

 

Nazwa zadania: ,,Zbiornik na czystą wodę”

Projekt realizowany w ramach programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Cel programu: 

 • bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty i województwa w całej Polsce,
 • realizacja priorytetowych kierunków inwestycyjnych zwiększających: produktywność, efektywność ekonomiczną, atrakcyjność inwestycyjną JST.

Beneficjent: Gmina Bobowo

Wartość robót budowlanych: 1 433 892,18 PLN

Wartość dofinansowania: 1 287 994,90 PLN 

Opis inwestycji: Budowa zbiornika na wodę uzdatnioną na dz. nr 511/2 w Bobowie o pojemności 100m³ wraz z wymianą zbiorników ciśnieniowych o pojemności 25m³ oraz 35m³, wymiana złóż filtracyjnych, montaż sprężarki z systemem napowietrzania filtrów, co zapewni ciągłość dostaw uzdatnionej wody do mieszkańców wsi Bobowo, Grabowo, Jabłówko, Grabowiec, Smoląg oraz Wysoka.

Cel zadania: Realizacja tej inwestycji pozwoli zapewnić ciągłość dostawy wody dla gospodarstw domowych w poszczególnych sołectwach. Zastosowanie najnowszych technologii zapewni lepsze parametry jakości wody do spożycia, lepsze ciśnienie oraz dostateczną ilość wody pitnej.

Wykonawca robót budowlanych: Newater Sp. z o.o. Sp.k. 

Termin realizacji zadania: 06.05.2022 r. – 30.11.2022 r. 

 

druk_Plakat_Inwestycje

 

 

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy