PUNKTY SELEKTYWENEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Obecnie funkcjonujące

PUNKTY SELEKTYWENEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) to:

PSZOK w Starogardzie Gdańskim przy ul. Tczewskiej 22 (STARKOM)

czynny: wtorki, środy i czwartki od 13.00 – 17.00 piątki i soboty od 08.00 – 12.00

PSZOK w Kościerzynie przy ul. Przemysłowej 9a (SUEZ)

   czynny: wtorki, środy i czwartki od 13.00 – 17.00 piątki i soboty od 08.00 – 12.00

PSZOK przyjmuje odpady selektywnie zebrane j.n:

1) przeterminowane leki,

2) chemikalia,

3) zużyte baterie i akumulatory,

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

6) zużyte opony,

7) szkło;

8) papier;

9) metale i tworzywa sztuczne;

10) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów i odpady zielone,

11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za  zagospodarowanie odpadów odprowadzanej do Związku Gmin „Wierzyca” z poniższymi ograniczeniami:

  1. a)  Opony – przyjmuje się w ilości 4 szt., nie więcej niż 50 kg. w ciągu roku na gospodarstwo domowe.
  2. b) Odpady rozbiórkowe i budowlane oddawane selektywnie są przyjmowane nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za zagospodarowanie odpadów odprowadzanej do Związku Gmin „Wierzyca” raz w roku kalendarzowym w ilości 1 m3/rok, nie więcej niż 500 kg z gospodarstwa domowego albo z domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
  3. c) Odpady ulegające biodegradacji – przyjmuje się w ilości do 480 litrów lecz nie więcej niż 150 kg w miesiącu z gospodarstwa domowego, albo z domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
  4. d) Odpady wielkogabarytowe – przyjmuje się w ilości do 200 kg w roku kalendarzowym z gospodarstwa domowego albo z domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W przypadku dostarczenia odpadów w/w wymienionych w ilości większej niż określono pkt. a-d, mieszkaniec jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości określonej w Cenniku prowadzącego PSZOK.

Zobacz również

Baner PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” W związku z podpisanym porozumieniem przez Gminę Bobowo z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku informujemy, że w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy