Prace konserwatorskie, wzmacniające i stabilizujące ścianę ceglaną (południową) najstarszej gotyckiej części kościoła (XIV w.) P. W. Św. Wojciecha w Bobowie

Parafia pw. Świętego Wojciecha w Bobowie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia na roboty budowlane w ramach realizacji projektu pn:

„Prace konserwatorskie, wzmacniające i stabilizujące ścianę ceglaną (południową) najstarszej gotyckiej części kościoła (XIV w.) P. W. Św. Wojciecha w Bobowie.”,

na który Gmina Bobowo pozyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu.

(wstępna promesa nr Edycja2RPOZ/2023/7248/PolskiLad)

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparentny, w szczególności z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 

Do niniejszego postępowanie zakupowego nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605).

 

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego zostały zawarte w treści zapytania ofertowego oraz załącznikach do niniejszego zapytania.

Zapytanie_ofertowe

Zal–nr-1-Formularz-ofertowy

Zal–nr-2-_wzor_wykazu_osob

Zal–nr-3-_wzor_wykazu_robot_budowlanych

Zal–nr-4-klauzula-RODO

Zal–nr-5-wzor-umowy

Projekt_Budowlany_Kosciol

Pozwolenie_na_budowe

Pozwolenie_WKZ

Przedmiar_sciana_poludniowa

Informacja w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bobowo: http://bip.ugbobowo.nv.pl/m,493,zapytanie-ofertowe-nr-12024.html

                  

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy