Przypominamy o obowiązku składania deklaracji CEEB

Szanowni Mieszkańcy,

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. w całym kraju rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu – aby to zrobić należy posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Mieszkańcy, którzy nie mają dostępu do Internetu albo podpisu elektronicznego, wypełnioną deklarację mogą złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Bobowo lub przesłać pocztą na adres Urzędu, za pośrednictwem którego dane zostaną przekazane do CEEB.

Podmiotami zobowiązanymi do złożenia deklaracji są właściciele oraz zarządcy lokali/ budynków, w których znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

Na złożenie deklaracji dla budynków istniejących wyznaczono termin do 30 czerwca 2022 r.

W przypadku nowych obiektów, w których źródło ciepła zostanie zainstalowane po 1 lipca br. deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od daty jego uruchomienia.

 

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe!


Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy