OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych

O G Ł O S Z E N I E    O   K O N K U R S I E

na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)

Wójt Gminy Bobowo

ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej na rok 2019 r.

Przedmiotem KONKURSU jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie udzielone wsparcie na wykonywanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA BIP GMINY BOBOWO

KLIKNIJ

Zobacz również

Baner 10 Porad Spisowych dla Seniorów

10 Porad Spisowych dla Seniorów

10 PORAD SPISOWYCH DLA SENIORÓW Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 dotyczy wszystkich mieszkańców Polski, również seniorów. Jeśli wśród Twoich bliskich, znajomych, sąsiadów są osoby...

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy