O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Bobowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Bobowo poprzez udział klubu w rozgrywkach A klasy w piłce nożnej mężczyzn.

WIĘCEJ INFORMACJI

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy