Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Złożony przez Gminę Bobowo wniosek w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, został zaakceptowany przez biuro projektu Cyfrowa Gmina.

Gmina Bobowo wnioskowała o środki finansowe na zakup sprzętu komputerowego (74 szt.. laptopów) w wysokości 185.000,00 zł.

Zgodnie z listą wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, wniosek został zaakceptowany na wartość 185.000,00 zł.

Wskazane stawki za laptopy wynoszą 2.500,00 zł za sztukę.

Cel projektu:

Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

 

Po podpisaniu umowy w terminie do 40 dni roboczych, Gmina Bobowo powinna otrzymać przyznane środki. Zgodnie z założeniami konkursu, Gmina będzie miała 10 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację projektu. Zadaniem Gminy będzie ogłoszenie przetargu na zakup 74 sztuk laptopów zgodnie z ustawą Prawa zamówień publicznych, wyłonienie Wykonawcy, który będzie dostarczał sprzęt, natomiast po jego dostarczeniu, zostanie on przekazany wnioskodawcom.

Dopiero po dopełnieniu powyższych formalności będziemy kontaktować się z Wnioskodawcami w celu umówienia się na podpisanie umowy i ustalenia sposobu przekazania sprzętu.

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy