III Nabór uzupełniający OZE

 

Szanowni Państwo,

Gmina Bobowo informuje, że w związku z realizacja projektu „Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Starogard Gdański i Bobowo” współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii.

Ogłasza nabór uzupełniający na montażu następujących odnawialnych źródeł energii:

  • Kolektory słoneczne:
  • Kolektor słoneczny ze zbiornikiem 200l – 3szt.

przeznaczonych do utrzymania budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Bobowo.

Mieszkańców zainteresowanych udziałem w Projekcie prosimy o złożenie:

1)    Deklaracji udziału w Projekcie,

2)    Oświadczenia–kryteria rekrutacji,

3)    Ankiety mającej na celu określenie doboru instalacji OZE

Wypełnioną Dokumenty należy złożyć:

w Urzędzie Gminy Bobowo, ul. Gdańska 12, Bobowo, pok. 2, w terminie 17-25.01.2019 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Bobowo z zastrzeżeniem, że w dniu 25.01.2019 r. dokumenty przyjmowane będą do godz. 11.00 (osobiście lub pocztą – decyduje data wpływu do Urzędu)

Osoby, które złożą deklaracje po tym terminie nie będą brały udziału w projekcie.

Kryteria i sposób wyboru uczestników zamieszczony zostanie w BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ GMINY BOBOWO

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w Projekcie

Sylwester Patrzykąt – Wójt Gminy Bobowo

Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy