Pracownicy urzędu

Elżbieta Ratyńska Z-CA WÓJTA / SEKRETARZ Stanowisko ds. obsługi organów gminy, spraw organizacyjno – administracyjnych, kadr, BHP, Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii Alicja Cybula Skarbnik Ewelina Urban Stanowisko ds. księgowości budżetowej Ewa Unstädt Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, dróg, kultury, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego Joanna Ellas Stanowisko ds. podatków Karolina Kleina…

Czytaj więcej

kontakt

  Urząd Gminy Bobowo ul. Gdańska 12 83-212 Bobowo Tel. (58) 562 17 66 / Fax (58) 562 17 23 ug.bobowo@wp.pl www.bobowo.gmina.pl

Czytaj więcej

Smoląg

      Jak wiele okolicznych wsi, Smoląg posiadał na swym terenie również gorzelnię parową. W czasie okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej wysiedlono stąd za działalność antyniemiecką 4 polskie rodziny. Po wojnie cały majątek wsi znacjonalizowano w ramach tzw. reformy rolnej.

Czytaj więcej

Grabowiec

  Grabowiec   Wieś sołecka Grabowiec położona jest w północno-wschodniej części gminy Bobowo. Ogólna powierzchnia sołectwa wynosi – 348ha, wieś o stosunkowo niskich klasach gleb, duży udział lasów oraz kilka gospodarstw rolnych.

Czytaj więcej

Jabłówko

  Jabłówko Miejscowość sołecka Jabłówko położona jest w północnej części gminy Bobowo. Nazwa pochodzi od sąsiadującej miejscowości Jabłowo w Gminie Starogard Gdański, a ściślej od jej zniemczonego zdrobnienia ? Klein Jablau. Miejscowość należy do najstarszych na Kociewiu. Świadczą o tym odkryte na początku XX w. dwa zespoły grobów skrzynkowych z lat 700 ? 400 p.n.e….

Czytaj więcej

Wysoka

Wysoka Wieś sołecka Wysoka położona jest w zachodniej części gminy Bobowo. Ogólna powierzchnia sołectwa wynosi – 1165ha, stosunkowo wysokie klasy gleb uwarunkowały rozwój rolnictwa. Nazwa pochodzi od słowa ?wysoki?. Jest to osada neolityczna z lat 4000 ? 1700 p.n.e. Wykopaliska powojenne wskazują także na istnienie w odległości około 2km od dzisiejszego centrum osady ludności kultury…

Czytaj więcej

Sołecwo Grabowo

Grabowo Wieś sołecka Grabowo położona jest w południowej części gminy Bobowo. Nazwa miejscowości wywodzi się od słowa ?grab?. Do wsi administracyjnie należy przysiółek Maksymilianowo. Ogólna powierzchnia sołectwa wynosi 1062ha, klasy gleb uwarunkowały dobry rozwój rolnictwa.

Czytaj więcej

Sołectwo Bobowo

Bobowo Wieś gminna Bobowo położona jest centralnie w stosunku do obszaru gminy i leży po obu stronach rzeki Węgiermucy płynącej wokół dwóch równoległych ulic. Takie usytuowanie sprawia, że wieś posiada dobre powiązania drogowe z pozostałymi miejscowościami gminy. Najstarsza nazwa ? Bobau (datuje się ją na XIV w.) pochodzi od słów bób, względnie bobki, tj. kępy…

Czytaj więcej

Informacje ogólne

    Charakterystyka historyczna Gminy Bobowo Pierwsze wzmianki o Bobowie datuje się na II poł. XIII w., gdy założono parafię i zbudowano pierwszy drewniany kościół. Według lokalnej legendy z najwyższego wzniesienia wsi Bobowo, gdzie dziś stoi kościół, podczas swojej pielgrzymki do pagańskich Prus nauczał św. Wojciech. Obecny kościół parafialny p.w. Św. Wojciecha z prezbiterium gotyckim…

Czytaj więcej