AZBEST 2017

Usuwanie azbestu z terenu gminy Bobowo

DOFINANSOWANIE UTYLIZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

WÓJT GMINY BOBOWO INFORMUJE, ŻE GMINA BOBOWO JEST W TRAKCIE

PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE DO WOJEWÓDZKIEGO

FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

W RAMACH KONKURSU PN. „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO”

OSOBY ZAINTERESOWANE UZYSKANIEM DOTACJI PROSZONE SĄ O ZGŁOSZENIE SIĘ DO URZĘDU

GMINY BOBOWO POKÓJ NR 3 W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 31 MARCA 2017 R.

 Zobacz również

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy