Azbest 2016

 


 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BOBOWO

o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2016 r.

 

W związku ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku konkursem

pt. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego – edycja 2016”

Wójt Gminy ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2016 r. z terenu Gminy Bobowo.

Dofinansowanie udzielane będzie na przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania i transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.

Przewidywana wysokość dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych, tzn.:

– nie więcej niż 800 zł za tonę odpadu zawierającego azbest, jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu,

– nie więcej niż 400 zł za tonę odpadu zawierającego azbest, jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwianie odpadu

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Bobowo o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W przypadku gdy wniosek gminy nie zostanie zakwalifikowany, zadanie nie będzie realizowane.

Osoby zainteresowane zrealizowaniem tego typu zadania w bieżącym roku proszone są o złożenie 

do dnia 25 marca 2016 roku.

wniosku wraz z załącznikami w siedzibie Urzędu Gminy Bobowo.

Więcej informacji w powyższej sprawie można uzyskać pod nr tel:

58 56 217 66 wew. 37 i 50.

 

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego!!!

 Zobacz również

Baner #Szczepimy Się z KGW Grabowo

#Szczepimy Się z KGW Grabowo

Dnia 15 sierpnia 2021 roku w godzinach od 14:00 – 19:00 w Grabowie odbędzie się festyn, podczas którego wszystkie chętne osoby będą mogły zaszczepić się...

Czytaj więcej
Baner Obowiązek Spisowy

Obowiązek Spisowy

Przypominamy, że udział w #SpisPowszechny jest obowiązkowy. Za odmowę udziału w spisie grozi kara grzywny. #Policja otrzymała już blisko 80 wniosków o popełnienie wykroczenia, związanego z odmową udziału w...

Czytaj więcej
Baner Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Czy pamiętasz, że spis trwa do 30 września br.? Przypominamy, że na każdym mieszkańcu Polski spoczywa obowiązek, by wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Spis trwa do 30 września br....

Czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia:

>>Archiwum wydarzeń

Kalendarz

Partnerzy Gminy