Baner imprezy 2016 r

imprezy 2016 r

Plan Głównych Imprez Gminy Bobowo w roku 2016 Nazwa Imprezy Termin Miejsce XXIV Finał Wielkiej  Orkiestry Świątecznej Pomocy 10.01 Hala Sportowa  w Bobowie Ferie Zimowe 15.02 – 28.02 GOKSiR  w Bobowie Gminny Turniej Kół  Gospodyń Wiejskich w Bobowie 27.02 Hala Sportowa  w Bobowie XXIII Gminny Konkurs  Gwary Kociewskiej 21.03 GOKSiR  w Bobowie XXIV Bobowski Bieg…

Czytaj więcej

Pracownicy urzędu

Elżbieta Ratyńska Z-CA WÓJTA / SEKRETARZ Stanowisko ds. obsługi organów gminy, spraw organizacyjno – administracyjnych, kadr, BHP, Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii Alicja Cybula Skarbnik Ewelina Urban Stanowisko ds. księgowości budżetowej Ewa Unstädt Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, dróg, kultury, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego Joanna Ellas Stanowisko ds. podatków Karolina Kleina…

Czytaj więcej

kontakt

  Urząd Gminy Bobowo ul. Gdańska 12 83-212 Bobowo Tel. (58) 562 17 66 / Fax (58) 562 17 23 ug.bobowo@wp.pl www.bobowo.gmina.pl

Czytaj więcej

Smoląg

      Jak wiele okolicznych wsi, Smoląg posiadał na swym terenie również gorzelnię parową. W czasie okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej wysiedlono stąd za działalność antyniemiecką 4 polskie rodziny. Po wojnie cały majątek wsi znacjonalizowano w ramach tzw. reformy rolnej.

Czytaj więcej

Grabowiec

  Grabowiec   Wieś sołecka Grabowiec położona jest w północno-wschodniej części gminy Bobowo. Ogólna powierzchnia sołectwa wynosi – 348ha, wieś o stosunkowo niskich klasach gleb, duży udział lasów oraz kilka gospodarstw rolnych.

Czytaj więcej

Jabłówko

  Jabłówko Miejscowość sołecka Jabłówko położona jest w północnej części gminy Bobowo. Nazwa pochodzi od sąsiadującej miejscowości Jabłowo w Gminie Starogard Gdański, a ściślej od jej zniemczonego zdrobnienia ? Klein Jablau. Miejscowość należy do najstarszych na Kociewiu. Świadczą o tym odkryte na początku XX w. dwa zespoły grobów skrzynkowych z lat 700 ? 400 p.n.e….

Czytaj więcej

Wysoka

Wysoka Wieś sołecka Wysoka położona jest w zachodniej części gminy Bobowo. Ogólna powierzchnia sołectwa wynosi – 1165ha, stosunkowo wysokie klasy gleb uwarunkowały rozwój rolnictwa. Nazwa pochodzi od słowa ?wysoki?. Jest to osada neolityczna z lat 4000 ? 1700 p.n.e. Wykopaliska powojenne wskazują także na istnienie w odległości około 2km od dzisiejszego centrum osady ludności kultury…

Czytaj więcej